Лабораторні дослідження

У КНП «Міська лікарня №2 ім. Св. Анни» КМР наявна власна діагностична лабораторія та оформлені домовленості з іншими лабораторіями для покриття максимально необхідної кількості аналізів хворих з термінальною стадією хронічної хвороби нирок.

Наявний безкоштовний перелік відповідає специфікаціям Національної служби здоров’я України відповідно до пакету лікування пацієнтів методом амбулаторного гемодіалізу та включає в себе наступні показники:

Загальноклінічні обстеження

 • Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули
 • Загальний аналіз сечі

Біохімічні дослідження

 • Біохімічний аналіз крові, визначення показників:
  • Сечовини
  • Креатиніну
  • Загальний білок
  • Альбумін
  • Глюкоза
  • Білірубін та його фракції
  • Аспартатамінотрансферази (АсТ)
  • Аланінамінотрансферази (АлТ)
  • С-реактивного білок
 • Контроль якості сеансів гемодіалізу з визначенням діалізної дози
 • Електролітний та фосфорно-кальціевий обмін:
  • Калій
  • Натрій
  • Магній
  • Кальцій загальний
  • Фосфор
  • Хлор
 • Холестерин та інші показники ліпідограмми
 • Обмін заліза:
  • Феритин
  • Трансферин
  • % насичення трансферину
  • Залізо.
 • Визначення рівнів паратгормону (ПТГ)

Інфекційна панель

 • Контроль антитіл до вірусів гепатиту В (HBsAg) та С (HCV)
 • Контроль наявності АТ до ВІЛ, сифілісу

Перелік платних медичних обстежень

Назва дослідження Ціна за одиницю, грн
1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою 86,40
2. Загальний аналіз сечі 75,94
3. Біохімічний аналіз крові (додаткові витрати) 35,99
4. Білірубін загальний 69,37
5. Білірубін прямий 24,35
6. Аланінамінотрансфераза (АлТ) 31,25
7. Аспартатамінотрансфераза (АсТ) 31,43
8. Холестерин 31,16
9. Глюкоза 58,94
10. Сечовина 59,79
11. Креатинін 28,96
12. Загальний білок 28,44
13. Альбумін 28,72
14. С-реактивний білок (протеїн) 19,24
15. Фосфор 44,60
16. Залізо 76,74

Окрім цього переліку наша лікарня має можливість платного обстеження пацієнтів у інших приватних лабораторіях, що значно збільшує кількість наявних досліджень для всебічного контролю стану здоров’я.